Signalen van Selectief Mutisme
  1. Verbaal Terughoudend Gedrag (Verbal Reticence):Kinderen met selectieve mutisme vertonen vaak verbaal terughoudend gedrag, wat betekent dat ze moeite hebben om te spreken, vooral in bepaalde sociale situaties. Ze kunnen spraakzaam zijn thuis, maar stil blijven in bijvoorbeeld de klas of in het bijzijn van vreemden.
  2. Angst om te Spreken in Sociale Situaties (Fear of Speaking in Social Situations): Dit is een van de meest voorkomende signalen van selectief mutisme. Deze kinderen ervaren intense angst als ze worden verwacht te spreken in sociale situaties. De angst om te spreken kan variëren van verlegenheid tot ernstige angst en paniek.
  3. Consistente Stilte in Specifieke Omgevingen (Consistent Silence in Specific Settings):Selectief mutistische kinderen blijven vaak stil in specifieke omgevingen, zoals school, de dokterspraktijk of sociale evenementen. Ze kunnen urenlang stil blijven, zelfs als ze worden aangesproken.
  4. Beperkte Oogcontact (Limited Eye Contact):Het vermijden van oogcontact is een ander veelvoorkomend teken. Deze kinderen kijken vaak weg wanneer ze met anderen communiceren, wat kan worden geïnterpreteerd als desinteresse of verlegenheid.
  5. Vermijden van Sociale Interactie (Avoidance of Social Interaction):Kinderen met selectieve mutisme vermijden vaak sociale interactie, vooral als die interactie vereist dat ze spreken. Ze kunnen proberen zich te verstoppen of zich terugtrekken uit situaties waarin ze zich ongemakkelijk voelen.
  6. Overmatige Terughoudendheid bij Vreemden (Excessive Shyness with Strangers):Deze kinderen vertonen vaak overmatige terughoudendheid en verlegenheid bij het benaderen van vreemden. Ze kunnen niet reageren op begroetingen of vragen van onbekenden.
  7. Fysieke Symptomen van Angst (Physical Symptoms of Anxiety):Naast verbaal gedrag kunnen selectief mutistische kinderen ook fysieke symptomen van angst ervaren, zoals zweten, trillen, buikpijn of hoofdpijn wanneer ze in situaties verkeren waarin ze moeten spreken.
  8. Verminderde Schoolprestaties (Decline in School Performance):Selectieve mutisme kan leiden tot verminderde schoolprestaties, aangezien kinderen mogelijk niet kunnen deelnemen aan klasdiscussies, presentaties of mondelinge examens vanwege hun onvermogen om te spreken in de schoolomgeving.
  9. Sociale Terugtrekking en Isolement (Social Withdrawal and Isolation):Deze kinderen kunnen zich sociaal terugtrekken en geïsoleerd raken van hun leeftijdsgenoten. Ze hebben moeite om vriendschappen te sluiten en relaties op te bouwen vanwege hun angst om te spreken.
  10. Vertraagde Taalontwikkeling (Delayed Language Development):Soms kan selectief mutisme leiden tot vertraagde taalontwikkeling, omdat kinderen beperkte kansen hebben om hun spraak- en communicatievaardigheden te oefenen in sociale interacties.

Dit zijn de belangrijkste tekenen van selectief mutisme bij kinderen. Het is essentieel om op deze signalen te letten en hulp te zoeken bij een gekwalificeerde professional als u vermoedt dat een kind selectief mutisme ervaart, omdat vroege interventie belangrijk is voor de behandeling en het welzijn van het kind.